Hakkımızda

Avrupa Siyaset Okulu, 2014’ten beri faliyet göstermekterdir. Çalışmalarını, Anadolu Kültür, Avrupa Konseyi ve Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan ortaklık antlaşması uyarınca sürdürür. Okul, Avrupa Konseyi’ince kurulan Siyasi Çalışmalar Okulları Ağı’nın da bir parçasıdır.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu düzenli olarak organize edeceği eğitimler ile geleceğin siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik liderlerini yetiştirmeye katkı sunmayı amaçlamaktadır. Okulumuz bu eğitimler ile, farklı siyasi görüşe sahip olan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 25-35 yaş arası gençlere Avrupa norm ve kurumlarını tanıtmayı, onlarla farklı siyasa alternatiflerini tartışmayı ve onlara ileriki siyasi hayatlarında yardımcı olacak temel becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.