Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Fikret Adaman

Fikret Adaman doktora eğitimini Ekonomi dalında Manchester Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde dersler vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’ne danışmanlık yapan Adaman’ın ilgi alanları Türkiye’nin Politik Ekonomisi, Türkiye’nin Sosyal Politikaları, Ekolojik Ekonomi ve İktisadi Düşünce Tarihidir.

Doç. Dr. Ulaş Bayraktar

Ulaş Bayraktar lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Institut d’Etudes Politiques de Paris’den almıştır. Mersin Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde dersler vermiştir. Bayraktar’ın çalışma alanları arasında müşterekler siyaseti, yerel demokrasi ve katılımcı belediyecilik bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Buğra

Ayşe Buğra doktora derecesini Ekonomi dalında McGill Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde dersler veren Buğra, aynı üniversitenin Sosyal Politikalar Forumu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Buğra’nın ilgi alanları Kalkınma Ekonomisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar ve Türkiye’nin İktisadi Tarihidir. Buğra’nın kitapları arasında “Türkiye’de Yeni Kapitalizm”, “Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika”, “Sosyal Politika Yazıları” ve “Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru” bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ayşen Candaş

Ayşen Candaş, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Politikalar Forumu’nda yönetim kurulu üyesi olan Candaş, doktora eğitimini ABD’de Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ayşen Candaş’ın araştıma alanları, Siyaset Teorisi, Demokrasi ve Adalet Teorileri, Anayasalcılık ve Meşruiyet konularını içermektedir.

Prof. Dr. Ahmet İnsel

Ahmet İnsel doktora derecesini Ekonomi dalında Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden almıştır. Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve Sorbonne Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerde de bulunan İnsel’in yazıları düzenli olarak Cumhuriyet Gazetesi ve Birikim Dergisi’nde yayınlanmaktadır.

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Turgut Tarhanlı doktora eğitimini Kamu Hukuku alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler veren Tarhanlı aynı fakültede dekan olarak görev yapmaktadır. Tarhanlı’nın ilgi alanları uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve insan hakları aktivizmi gibi konuları içerir.