Mezun Toplantıları

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu düzenlediği eğitimlerden sonra bir mezunlar ağı oluşturmakta ve mezunlarının hızla değişen dünyada güncel sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerden de haberdar olması için çalışmaktadır. Bu bağlamda, programımız mezunları ile Türkiye’nin ve dünyanın gündemindeki konuları tartışmak için önde gelen sosyal bilimcilerin, uzmanların ve siyasetçilerin katıldığı mezun toplantıları düzenlemektedir. Bu etkinlikler ile hem mezunlarını daha sık bir araya getirmeyi hem de Türkiye’deki bilgi üretimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.